3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Personlig skyddsutrustning

Endeca produktkatalog
Produkter
Användningsområden
Support
Produkter i fokus
Information

The right fit test. Right now.

PLAY VIDEO

3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem

3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem

Utvärdera dina hörselprodukter i tre enkla steg och få objektiva, personliga resultat som hjälper dig att skydda din personal mot hörselskador på grund av buller.

Begär en demo
Hörselskyddssystem

Teknologi som tar hörselskydd till nästa nivå

Översikt

1: Vad är 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem?

Ett objektivt, kvantitativt utvärderingssystem för hörselskydd.

Det är teknologi som tar hörselskydd till nästa nivå. Tekniska kontroller, hörselskydd och utbildning på arbetet är bland de viktigaste stegen för att skydda din personal mot bullerskador.

2: Inpassa dina hörselprodukter

E-A-Rfit™-systemet bidrar till att uppnå korrekt inpassning av hörselskydd som en del av personalens utbildning och motivation. På mindre än åtta sekunder per öra genererar systemet en personlig dämpningsgrad (PAR) som indikerar bullerdämpningsnivån för en person med en bestämd inpassningsteknik och ett bestämt hörselskydd. Jämför resultat mellan olika hörselskydd och inpassningstekniker för att säkerställa lämpligt skydd.

3: Få objektiva, personliga resultat

Forskare vid E-A-RCal Laboratory har utvecklat patenterade algoritmer för analys av ljudtrycksnivån inuti en hörselgång. Detta testförfarande i örat skiljer sig från många andra system på marknaden genom att det tillhandahåller kvantitativa data som inte är beroende av försökspersonens respons. Passa in, utbilda och motivera all personal i korrekt val och användning av lämpligt 3M hörselskydd

... allt på bara 8 sekunder!

4: Vad innehåller satsen?

E-A-Rfit valideringssystem innehåller:

 • Högtalare och stativ
 • Tvåkomponentsmikrofoner
 • USB-kabel
 • Nätkabel
 • Rullad modell
 • Försöksmängd med sondförsöksproppar och mjukvara

5: Förteckning över kompatibla 3M™ E-A-R™ hörselproppar

 • Classic™ med/utan snodd
 • Classic™ Small
 • SuperFit™ 33 och 36
 • E-A-Rsoft™ Yellow Neons™/Blasts/Solar (med/utan snodd)
 • E-A-Rsoft™ FX™ med/utan snodd
 • UltraFit™ standard, 14 och 20
 • Tracers standard och 20
 • Push-Ins™ och Express™ med/utan snodd
 • 3M™ 1100 engångshörselproppar av skum

Se produktkatalogen för hörselproppar

Dölj

Tre enkla steg

Steg 1: Personalen passar själv in sina proppar
På mindre än åtta sekunder per öra genererar systemet en personlig dämpningsgrad (PAR) som indikerar bullerdämpningsnivån för en person med en bestämd inpassning

Fördel: Återspeglar en individs inpassningsmetoder och anger om ytterligare utbildning behövs.

Steg 2: Anslut till tvåkomponentsmikrofonen
Mikrofonen mäter bullerdämpningen för varje hörselpropp när den bärs av en person i ett bredbandsbullerspektrum som omfattar frekvensområdet 125 Hz till 8 000 Hz.

Fördel: Testar 7 provningsfrekvenser (125 Hz–8 kHz) objektivt på mindre än 10 sekunder per öra så att du slipper förlita dig på subjektiva provningsresultat.

Dokumenterade resultat: Provningsresultat som är enkla att förstå dokumenteras för varje försöksperson, både i tryck och elektroniskt, för framtida behov.

Steg 3: Kör provning av personlig dämpningsgrad (PAR)
Patenterade system och algoritmer analyserar snabbt data ”i örat” för att tillhandahålla personlig dämpningsgrad (PAR) och inpassningsvariabilitet.

Fördel: Personliga dämpningsgrader kan hjälpa till att bestämma om den hörselskyddsnivå som din personal får är lämplig för deras arbetsmiljö.

Dokumenterade resultat: Provningsresultat som är enkla att förstå dokumenteras för varje försöksperson, både i tryck och elektroniskt, för framtida behov.

Dölj

Systemimplementering

Se så bra 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem passar in i ditt hörselskyddsprogram. Integrering av passformsprovning av hörselskydd i ditt hörselskyddsprogram gynnar alla, från nyanställda till högriskpersonal..

Granska

 • Fastställ basvärden för nyanställda
 • Hjälper till att identifiera personal som får otillräckligt skydd som gör att de utsätts för risk för tröskeländringar
 • Validera höga skyddsnivåer som krävs för personal i bullriga områden

Passa in, utbilda och motivera

 • Tillhandahåller verktyg för utbildning i korrekta insättningstekniker och för bedömning av färdighet
 • Motiverar personalen genom att hjälpa dem att utför de kontrollåtgärder som implementeras för skydd av deras hörsel

Bedöm och förvalta

 • Förbättrar ditt hörselskyddsprograms långsiktiga prestanda
 • Anger personal som behöver ytterligare inpassningsutbildning eller alternativt hörselskydd
 • Mata in din bullerexponeringsdata och 3M™ E-A-Rfit™ programvara kan hjälpa dig att identifiera lämpligast hörselskydd och på så sätt minimera överskydd eller underskydd

Dölj

Programalternativ – bra, bättre, bäst

”Bra, bättre, bäst”
Ett program som skräddarsytts för din arbetsplats behov

Det finns 3 alternativ för införande av 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem i ett hörselskyddsprogram, alla utformade för att passa dina individuella behov. Passformsprovning av hörselskydd gynnar alla, från nyanställda till högriskpersonal.

Alternativ 1: Granskning (bra)
Detta är grundtillämpningen av E-A-Rfit™-systemet, godtagbart för användare som exponeras för högre bullernivåer än 85 dB(A).

 • Fastställ basvärden för nyanställda
 • Hjälper till att identifiera personal som får otillräckligt skydd som gör att de utsätts för risk för tröskeländringar
 • Validera höga skyddsnivåer som krävs för personal i bullriga områden

Alternativ 2: Passa in, utbilda och motivera (bättre)
Ett förbättrat sätt att optimera systemet med upprepade mätningar och mer regelbundna kontroller.

 • Tillhandahåller verktyg för utbildning i korrekta insättningstekniker och för bedömning av färdighet
 • Motiverar personalen genom att försäkra dem om att deras personliga skyddsutrustning ger tillförlitligt skydd.

Alternativ 3: Bedöm och hantera användning (bästa)
För optimal precision i att förutsäga personalens skydd och förbättra individuell användning och prestanda.

 • Förbättrar ditt hörselskyddsprograms långsiktiga prestanda
 • Anger personal som behöver ytterligare inpassningsutbildning eller alternativt hörselskydd
 • Mata in din bullerexponeringsdata och 3M™ E-A-Rfit™ programvara kan hjälpa dig att identifiera lämpligast hörselskydd och på så sätt minimera överskydd eller underskydd

Rekommenderade tillämpningar för EARfit™ valideringssystem

Dölj

Broschyrer, teknisk support och verktyg

3M™ E-A-Rfit™ broschyrer

Ta reda på mer om 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem

Folder för valideringssystem (PDF, 608 kB)

Teknisk support

Hur fungerar det? Vad är F-MIRE-teknologin (Frield Microphone In Real Ear)? Ta reda på mer om teknologin bakom denna lösning.

Field MIRE-tekniken för mätning av hörselskyddsdämpning (PDF, 2.5MB)
Rekommenderade tillämpningar för EARfit™ valideringssystem (PDF, 237,9 kB)

Verktyg och tips för inpassning

Video: Formgjutna hörselproppar
Video: Rullade hörselproppar
Video: Hörselproppar av skum
(PDF, 1.26 MB)

Dölj

Guider och programvara för nedladdning

Installationsguider

Installationsguide (fullständig) (PDF, 1.75MB)
Installationsguide (uppdatering) (PDF, 1.23MB)

Programvara för nedladdning

Obs: Klicka på länken Fullständig installation om du är en ny användare eller om du kör 3M™ E-A-Rfit™ programvaruversion 3 eller tidigare. Klicka på länken Uppdateringsinstallation om du kör version 4 eller senare.

Fullständig installation av programvara (exe, 300 MB)
Uppdateringsinstallation av programvara (exe, 22.9 MB)

För att använda 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem för mätning av hörselskyddsdämpningen måste du:

 1. Köpa en 3M™ E-A-Rfit™ satsmodell 393-1000 från din 3M-återförsäljare. Denna sats innehåller den maskinvara och de tillbehör du behöver för att komma igång samt sondförsöksproppar. När du börjar använda systemet måste du köpa ytterligare sondförsöksproppar för användning under provning.
 2. Ladda ner aktuell version av 3M™ E-A-Rfit™ programvara och installationsguide med hjälp av länkarna på denna sida.
 3. Kontakta 3M för att erhålla en teknikerkod och ett lösenord. Klicka här för att skapa en e-postbegäran Skriv ”begäran om teknikerkod” i ämnesraden och fyll i formuläret; se till att skriva in serienumret för din 3M™ E-A-Rfit™-högtalare i fältet ”serienummer”. Du bör få ett svar inom 24 timmar.

Dölj

Utbildningsvideor

Utbildningsmoduler

3M är glada över att presentera ett dynamiskt, nytt utbildningsprogram som guidar användare av 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem genom processerna systeminstallation, datainmatning, provning av hörselproppsdämpning och rapportering.

Utbildningen består av 7 moduler och du kan titta och lyssna på dem när det passar dig.

Del 1: Introduktion
Del 2: Installation
Del 3: Se modell
Del 4: Val av produkt
Del 5: Inpassning av hörselproppar
Del 6: Dämpningsprovning
Del 7: Resultat och rapporter

Om du har frågor eller vill veta mer om 3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem, Kontakta oss.

Dölj

Optimal passform

Video

Optimal passform

3M™ E-A-Rfit™ valideringssystem bidrar till att uppnå optimal passform genom val av hörselskydd och personalutbildning. På mindre än 8 sekunder per öra genererar systemet en personlig dämpningsgrad (PAR).

Få objektiva, personliga resultat

Demo

Få objektiva, personliga resultat

Detta testförfarande i örat skiljer sig från många andra system på marknaden genom att det tillhandahåller kvantitativa data som inte är beroende av försökspersonens respons. Passa in, utbilda och motivera varje anställd med hjälp av deras personliga dämpningsgrad (PAR).

Begär en demo

 

Sortimentsöversikt

 

Download Information

Download Information

WorldSkills Sweden