3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Hållbarhet


Hållbar utveckling

3M Commercial Graphics satsar helhjärtat på hållbar utveckling. Idag bygger vi vidare på över 70 års erfarenhet för att stödja hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Vår vision är enkel: Vi vill tillgodose dagens moderna samhälle samtidigt som vi tar hänsyn till framtida generationers behov.

Deklaration om hållbar utveckling
Deklaration om LEED Response

Mer information om 3M:s helhetsgrepp om hållbar utveckling beskrivs i detalj i 3M:s rapport om hållbar utveckling (Sustainability Report). En sammanfattning finns att läsa på 3M.com/sustainability.

Miljöframgångar

3M har arbetat med miljömål sedan 1990. Tack vare dessa mål har 3M minskat sin miljöpåverkan dramatiskt. År 2010, utvecklade 3M företagets första hållbarhetsmål. De nya hållbarhetsmålen för 2015 handlar om mer än bara miljö och innefattar nu även samhällsansvar och ekonomiska principer.

3M Commercial Graphics strävar efter att minimera vår miljöpåverkan tillsammans med 3M-koncernen. Mellan 2005 och 2011 har vår produktionsanläggning i Nevada (Missouri, USA) förbättrat energieffektiviteten med över 15 % för produktionen av färdiga produkter och minskat utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) med över 10 % per enhet av tillverkade material. Sedan 2005 har 3M Nevada mer än fördubblat mängden material som återanvänds eller återvinns externt. Fram till år 2011 bidrog olika återanvändnings- och återvinningsprogram till att över 35 % av allt producerat avfall inte hamnade på soptippen eller i sopförbränningsanläggningar. Vår fabriksanläggning i Hilden (Tyskland) producerar enbart återvinningsbart avfall och har ökat energieffektiviteten med över 10 % sedan 2010 (baserat på årliga produktionsvolymer).

3M Commercial Graphics-divisionens produktionsanläggningar är dessutom ISO 14001-certifierade.

3M Nevada (USA): IS0 14001:2004 miljöledningssystem
3M Hilden (Tyskland IS0 14001:2004 miljöledningssystem

Åtgärdsprogram mot föroreningar

3M lanserade miljöprogrammet ”Pollution Prevention Pays” (3P) redan år 1975. 3P minskar föreningarna vid utvinning av råvaror, i produkterna och vid tillverkningen. Till dags dato, har 3P förhindrat utsläpp av 1,3 miljarder kg föroreningar och sparat nästan 1,4 miljarder dollar i kostnader. 3M Commercial Graphics har flera 3P-program på vår produktionsanläggning. Dessa program fokuserar på minskning av luftföroreningar, fasta föroreningar, återvinning och energireducering. Under 2012 bidrog 3P-programmen vid 3M Nevada till att minska avfallsmängden med över 700 ton och mängden växthusgaser med över 4 000 ton.

Deklaration om återvinning
Deklaration om koldioxidavtryck

Sustainable Green Printing Partnership (SGP)

3M Commercial Graphics blev medlem av Sustainable Green Printing Partnership (SGP) år 2012. SGP är en ideell organisation som miljöcertifierar aktörer i den grafiska branschen. Enligt Bob Doughty, vice VD och generaldirektör på 3M Commercial Graphics: ”Den här investeringen ligger i linje med våra långsiktiga hållbarhetsmål och vårt goda rykte av att kunna förse industrin med förstklassiga och innovativa produkter för storformatsgrafik. SGP förser branschen med ett ramverk för hållbara innovationer som gynnar både 3M och våra kunder.”

Sustainable Green Printing webbplats

EcoPrint-mässan (2012)

3M Commercial Graphics var teknisk sponsor för EcoPrint 2012, världens första mässa 100 % inriktad på hållbara lösningar för den grafiska branschen. EcoPrint hölls i Berlin i September 2012 och visade upp befintliga lösningar för hållbar grafisk produktion som har enorm betydelse för varumärken, agenturer och grafiska leverantörer. Representanter från 3M höll bland annat tal om hållbar utveckling inom den grafiska branschen och produktutveckling.


EcoPrint webbplats

Miljö, hälsa och säkerhet

Miljöengagemang

3M har ett ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet (MHS) för alla produktionsanläggningar, affärsenheter och dotterbolag globalt. Systemet utvecklades för att identifiera MHS-frågor som påverkar 3M:s anläggningar och verksamheter, utveckla handlingsplaner för prioriterade frågor, implementera handlingsplanerna, övervaka effekten av handlingsplanerna genom regelbundna revisioner och övervaka systemet. Med hjälp av MHS-systemet blir det möjligt att synliggöra MHS-frågor på våra affärsenheter och dotterbolag och vidta åtgärder på ett aktivt och förebyggande sätt.


Övervakning av miljöutvecklingen

I EHS-ledningssystemet används protokoll för att bevaka utvecklingen. Detta sker på alla nivåer: på anläggnings-, divisions-/dotterbolags och koncernnivå. Med EHS-poängkorten bevakar vi framstegen av våra operativa verksamheters miljöarbete. För vissa miljöaspekter har vi satt upp mål som stimulerar till kontinuerliga förbättringar av miljö och hälsa.

Regulatorisk överensstämmelse