3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Frågor & svar

Har hittar du svar på vanliga frågor.

Hur fungerar 3M solskyddsfilmer?

3M solskyddsfilmer är utformade för att minska överföringen av solvärme genom fönsterglaset genom att öka solreflektionen (inte nödvändigtvis synlig reflektion) och solabsorberingen genom glaset.

Vanliga färgade eller tonade filmer arbetar primärt med ökad absorbering. Färgen absorberar solenergin vid glaset, vilket reducerar den direkta överföringen in i rummet. Dessa filmer är inte lika effektiva som reflekterande filmer för att minska värmen.

Reflekterande filmer har en precisionsbeläggning med metaller. Dessa metalliserade filmer är utformade att öka reflektionen av solenergin hos glaset. 3M reflekterande filmer sträcker sig från måttlig till enastående vad gäller solprestanda (värmereducering).

Alla 3M solskyddsfilmer är tillverkade för att vara transparenta och optiskt klara. Adhesivhets inbyggda UV-skydd ger filmen ökad livslängd och skyddar möbler och inredning från solens UV-strålning.

De flesta 3M fönsterfilmer använder vår repbeständiga beläggning som ger en långvarig hållbarhet och ett bibehållet utseende.

Hur fungerar 3M Low E fönsterfilmer?

3M Low E fönsterfilm fungerar i princip på samma sätt som standard solskyddsfilmer, förutom att de erbjuder ökad prestanda mot värmeförlust vid kallt väder. Den patenterade konstruktionen hos filmerna gör att metallbeläggningen reflekterar mer av värmen tillbaka in i rummet där den behövs. Detta förbättrar den personliga komforten genom att minska kalldrag nära fönster. Filmerna kan spara in på driftkostnader, speciellt i kommersiella byggnader. Dessa LE-filmer är också skyddade med vår repbeständiga beläggning för en långvarig hållbarhet och ett bibehållet utseende.

Vad är den typiska perioden för energiavräkning hos 3M solskyddsfilmer?

Enkla avräkningar varierar beroende på utsatthet av solbelysning, filmtyp, glastyp, energikostnad, appliceringskostnad och andra variabler. Vi har dock sett att avräkningar ofta ligger på 2 till 5 år. I enstaka fall har avräkningsperioden varit så kort som 6 månader. Kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare av 3M™ fönsterfilm för en analys av potentiella energibesparingar för din kommersiella egendom.

Hur appliceras 3M fönsterfilmer?

3M™ fönsterfilmer appliceras fackmannamässigt av kunniga, välutbildade och auktoriserade 3M-återförsäljare.

Första steget är att preparera fönsterområdet för appliceringen: lägg skyddspapper på golvet och/eller flytta möbler vid behov.

Därefter rengörs fönstret med enkla rengöringsmedel och rakbladsskrapa. Filmen sprejas med en glidlösning för att underlätta placering och appliceras på fönstret. Appliceringen slutförs genom att överflödigt vatten avlägsnas med en professionell gummiskrapa och enligt korrekt teknik, kanterna trimmas och en slutlig gummiskrapsteknik torkar kanterna.

Hur lång tid tar det innan 3M fönsterfilmer torkar?

Vi rekommenderar att filmen får torka i 30 dagar för att torka helt och sätta sig. Under sättningsprocessen är det normalt att små vattenbubblor och/eller ett disigt utseende uppstår. Dessa bubblor försvinner när filmen har torkat. Beroende på filmtyp och väderlek så kan torkningen ta så mycket som 30 (eller t.o.m. 45) dagar, eller så lite som bara några få dagar. När de väl torkat ser 3M fönsterfilmer fantastiska ut och håller i många år.

Kan jag själv installera 3M fönsterfilm?

3M fönsterfilmer kräver fackmannamässig applicering. Våra auktoriserade återförsäljare av 3M fönsterfilm och installatörer har utbildats grundligt och har erfarenhet av att utföra högkvalitativt arbete. På så sätt får våra kunder alla fördelarna hos 3M fönsterfilmer, samtidigt som de erhåller tryggheten hos 3M:s garanti.

Hur rengör jag 3M fönsterfilm?

Efter 30 dagar kan du rengöra 3M fönsterfilmer med vanliga hushållsrengöringsprodukter och en mjuk, luddfri duk. Du kan även använda en gummiskrapa för att rengöra filmen. Skurmedel som skrapar eller skadar filmen bör inte användas.

Hur länge håller 3M fönsterfilm?

3M fönsterfilm håller i många år. Exakt hur länge filmen håller beror på vilken typ av film som applicerats, vilket slags glas den är applicerad på och klimatet i vilket den har applicerats. De flesta filmerna håller betydligt längre än garantitiden.

Vilken garanti gäller för 3M fönsterfilm?

3M fönsterfilmer är garanterade att bevara sina egenskaper utan att utveckla bubblor, släppa från glaset, brista, eller spricka. Många av våra filmer är även garanterade mot missfärgning. Skulle produkten visa sig vara defekt så ersätter 3M och samarbetspartnern fönsterfilmen och utför nyappliceringen utan kostnad.

Gör 3M fönsterfilmer att glaset går sönder?

Appliceringen av 3M™ fönsterfilm ökar temperaturen på ditt solbelysta glas, vilket ökar påfrestningen på glaskanterna. Kvaliteten på glaskanterna och flera andra faktorer (yttre och inre skuggning, glashistorik, filmtyp, storlek/form på glaset, inomhus- och utomhustemperatur) bidrar alla till den potentiella risken för sprickor på glaset.

3M:s trettioåriga erfarenhet av fönsterfilmsapplicering på olika typer av glas gör att vi kan ge korrekta rekommendationer vad gäller film- och glaskompatibilitet och minimera risken för att glaset går sönder.

Orsakar 3M fönsterfilmer tätningsproblem när de appliceras på isolerade fönster (dubbelglas)?

3M fönsterfilmer orsakar inte tätningsproblem. Vi har applicerat 3M fönsterfilmer på isolerade fönster i över 30 år med flera miljoner kvadratmeter film applicerad till dags dato.

När rekommenderade filmer appliceras på insidan av ett isolerat fönster så absorberas solenergin något (utom hos klara skyddsfilmer), vilket höjer temperaturen på glasrutan. En del av denna värme överförs till luftrummet, vilket höjer luftrumstemperaturen något. Även en höjning på 6,7 °C (ovanligt för de flesta filmer) resulterar i en förändring av lufttrycket på mindre än 3 %, och korrekt tillverkade enheter är utformade och testade för att motstå förändringar i lufttrycket på 22 %.

Risken för tätningsproblem beror till största delen på tillverkningskvaliteten och de material som använts för att bygga enheterna med isolerat glas. Det bästa skyddet mot tätningsproblem är att köpa vältillverkade enheter från erkända fönstertillverkare som har stor erfarenhet av isolerade enheter.

Förhindrar 3M fönsterfilm att möblerna bleks?

Ingenting kan helt förhindra blekning. 3M fönsterfilmer är utformade för att hjälpa till att reducera de största orsakerna till blekning (UV-ljus, synligt ljus och solvärme) och förlänger på så sätt dina möblers livslängd kanske med så mycket som två till fem gånger.

Tänk på att artikeln/artiklarna med en typisk livstid på 5 år kan hålla i 10 år eller längre beroende på den utvalda filmens egenskaper. Men om den typiska livslängden endast är 2-3 veckor bör förväntningen uttryckas i månader.

Som tumregel står ultraviolett (UV) ljus för cirka 40 % av skadorna, synligt ljus för cirka 25 % och värme för cirka 25 %. De återstående tio procenten orsakas av luftfuktighet, föroreningar, interiörljus, färgstabilitet och andra faktorer.

Förlorar UV-skyddet sin effektivitet med tiden?

UV-skyddet i våra egenutvecklade adhesiv är inte obegränsat men våra fönsterfilmer är utvecklade för att behålla ett kraftigt UV-skydd under hela livslängden.

Hur fungerar 3M säkerhets- och splitterskyddsfilm?

3M säkerhets- och splitterskyddsfilmer håller samman glasskärvorna när glasrutan splittras.

Jämfört med 3M solskyddsfilmer har säkerhets- och splitterskyddsfilmerna mycket tjockare polyester och ett mycket effektivare adhesiv. 3M säkerhets- och splitterskyddsfilmer är unika inom industrin: de tillverkas med hjälp av en särskild polyesterteknologi med mikrolager som ökar filmens draghållfasthet betydligt. Ultra-filmernas stöt- och draghållfasthet utkonkurrerar alla andra filmer av jämförbar tjocklek.

Är 3M säkerhets- och splitterskyddsfilmer stormsäkra? Skottsäkra? Inbrottssäkra?

3M säkerhets- och splitterskyddsfilmer är inte stormsäkra, jordbävningssäkra, skottsäkra, bombsäkra eller inbrottssäkra. De är utformade att göra glasrutor mer krossäkra.

I händelse av fönsterkrossning ger dessa filmer ökat skydd och säkerhet. De kan reducera risken för skador orsakade av flygande glasbitar och eventuellt också förhindra att föremål penetrerar glas, beroende på stormens intensitet (och glastyp, ramsystem, storlek och hastighet på föremål, m.m.).

Vid en jordbävning kan dessa filmer reducera risken för allvarliga skador orsakade av flygande glasbitar och eventuellt också förhindra att glaset faller ut från huset eller byggnaden. Mycket beror dock också på jordbävningens styrka (och glastyp, ramsystem m.m.).

3M säkerhets- och splitterskyddsfilmer utvecklades från början för att möta internationella farhågor och behovet av förbättrat skydd och förbättrad säkerhet mot terroristbombdåd. Dessa filmer kan avsevärt minska risken för allvarliga personskador orsakade av explosioner men mycket beror dock på explosionens kraft och glasrutans avstånd från explosionen (och glastyp, ramsystem m.m.).

3M säkerhets- och splitterskyddsfilm är lågprofilerade, högpresterande säkerhetsåtgärder i kampen mot ”smash and grab”-inbrott. Filmens starka, splitterresistenta kvalitet kan hålla samman glaset även om en tegelsten (eller liknande föremål) skulle gå rakt igenom glaset. Tjuven måste då göra ett val, antingen att fortsätta attackera fönstret, försöka med ett annat fönster eller gå vidare. Det är ont om tid och de går ofta vidare. Om de är fast beslutna att ta sig in så kommer de dock att göra det. Vi rekommenderar installation av inbrottslarm utöver 3M säkerhets- och splitterskyddsfilm.

Tillverkar 3M fönsterfilmer?

Självklart! Ingen har mer erfarenhet av fönsterfilm än 3M. 3M skaffade det allra första patentet för fönsterfilm 1966 och i dag är vi den enda tillverkaren som producerar sina egna råmaterial som polyester, adhesiv, metaller och repbeständiga beläggningar. Det ger oss utmärkt kvalitetskontroll. Detta, tillsammans med 3M:s världsomfattande rykte som häftämnesexperter, innebär att du kan vara säker på att 3M fönsterfilm är säker för dina fönster, och säker för dig.