3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Myndighetsbyggnader

3M fönsterfilmer lämpliga för offentliga sektorn och statliga fastigheter.

Government Buildings

Myndighetsbyggnader – säkerhetstrender

Myndigheter, offentliga och statligt ägda fastigheter som även omfattar sjukhus, tågstationer, utryckningstjänster och skolor ställer höga krav på säkerhet och skydd.

Det faktum att dessa fastigheter sköts av landets myndigheter ökar risken för incidenter som reaktion på beslut eller verksamheten, både inhemskt och internationellt i form av oroligheter och kravaller. I extrema fall kan myndighetsbyggnader och deras fönster utsättas för sprängattentat.

3M premiumfilmer kan erbjuda explosionsskydd genom att absorbera och fördela sprängverkan. Glaset går sönder och sviktar men hålls kvar på plats och själva fönsteröppningen förblir sluten. Omkringflygande glassplitter skadar och dödar ofta fler personer än själva sprängladdningen. Detta kan förhindras genom att använda 3M säkerhets- och splitterskyddsfilm.

I myndighetslokaler förvaras konfidentiella dokument och data och risken för inbrott och stöld av denna känsliga information kan minskas med hjälp av 3M fönsterfilm. Filmen håller glaset på plats och förhindrar tillträde även efter ihärdiga försök från inbrottstjuvarna.

Att följa hälso- och säkerhetsnormer bör vara prioriterat i myndighetsfastigheter. Risken för krossat glas efter olyckshändelser eller fallolyckor såväl som risken för skadestånd kan minskas genom att använda 3M säkerhets- och splitterskyddsfilm.

Government Buildings

Myndighetsbyggnader – soltrender

Liksom vanliga byggander är myndighetsbyggnader också utsatta för solen. Skarpt solsken kan vara en störande faktor vid arbete framför datorskärmen eller i närheten av fönster som släpper in solljus.

3M solskyddsfilmer minskar bländningen från solen och förbättrar arbetsmiljön. Arbetsmiljön förbättras ytterligare av 3M fönsterfilmer tack vare deras isolerande och reflekterande egenskaper. Under sommaren reflekterar filmen solens energi och håller byggnaden sval och vintertid bidrar filmen till att behålla värmen och skapar således en bekväm arbetsmiljö.

Fördelarna är bland annat energibesparingar eftersom värme- och luftkonditioneringssystemen avlastas, vilket minskar energikostnaderna – tack vare 3M solskyddsfilm.

Government Buildings

Myndighetsfastigheter – övriga trender

Det finns även andra aspekter som påverkar myndighetsfastigheter och deras ägare.

En avgörande aspekt för ett lands myndigheter är administrativ kontinuitet. 3M fönsterfilm kan bidra till byggnaders integritet, skydda innehållet och minimera effekterna av eventuella angrepp.

3M fönsterfilmer kan även hjälpa myndighetsfastigheter med efterlevnad av energibestämmelser, samt öka produktiviteten genom att skapa en optimal arbetsmiljö som även påverkar allmänhetens intryck av dessa byggnader.

För mer information om 3M fönsterfilmsteknik vänligen kontakta oss