Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Stomi


Cavilon No Sting Barriärfilm   Stomikirurgi är ett operativt ingrepp där men ändrar tarmens eller urinblåsans naturliga tömningsväg genom att kirurgiskt anlägga en ny öppning (stomi) genom bukväggen (ex kolostomi, ileostomi, urostomi).

 

Cavilon No Sting Barriärfilm   Det är mycket viktigt att skydda huden kring en stomi, då den lätt kan ta skada av kroppsvätskor som läcker ut eller av häftämnen på stomibandagen. 3M™ Cavilon™ No Sting Barriärfilm är säkert att använda runt stomiöppningar och ger huden ett skydd mot kroppsvätskor och häftämnen. Den kan användas på irriterad och skadad hud utan att svida och den påverkar inte stomimaterialets häftförmåga mot huden.
 3M Cavilon Skin Care Products - Information for Patients

Hudskydd och Sårbehandling

Cavilon No Sting Barriärfilm

Cavilon Barrier Cream

Ytterligare information...

Var kan jag köpa

Användbara länkar

Bruksanvisning

Patientguide

Frågor och svar