3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map
Bra att veta

Skydd

 

Frågor och råd för effektiv personlig säkerhet/skyddsutrustning. Ta din säkerhet personligt!

Tips

Andningsskydd:

Hur använder jag andningsskydd korrekt?
Korrekt användning visas i videon.

Hur använder jag en vikbar mask korrekt?
Korrekt användning visas i videon.

Hur använder jag en halvmask mot gaser och ångor (med fast inbyggda filter) korrekt?
Korrekt användning visas i videon.

Hur använder jag en halvmask mot gaser och ångor (med utbytbara filter) korrekt?
Korrekt användning visas i videon.

Vilka är filterklasserna för partikelfilter?

Skyddsnivåer mot damm och partiklar:

FFP1 = låga koncentrationer av damm och olje- och vattenbaserad dimma (färgkod gul). Bör inte användas inom industrin. Upp till 4 x hygieniska gränsvärdet (Hgv)

FFP2 = måttliga koncentrationer av damm och olja eller vattenbaserad dimma (färgkod blå). Upp till 10 x hygieniska gränsvärdet (Hgv)

FFP3 = högre koncentrationer av damm och olje- eller vattenbaserad dimma (färgkod röd). Används dessutom vid hantering av giftiga eller cancerframkallande ämnen, bakterier och virus. Upp till 50 x hygieniska gränsvärdet (Hgv).


Filtertyper gas/ånga:

Type A = Mot organiska gaser/ångor (färgkod brun)

Type B = Mot organiska gaser/ångor (färgkod grå)

Type E = Mot sura gaser/ångor (färgkod gul)

Type K = Mot ammoniak och aminer (färgkod grön)

Type ABEK = kombination

Vilka är filterklasserna?
 • Klass 1 = högsta tillåtna koncentration av skadliga ämnen 0.1 Vol. % eller 1'000 ml/m3
 • Klass 2 = högsta tillåtna koncentration av skadliga ämnenn 0.5 Vol. % eller 5'000 ml/m3
 • Klass 3 = högsta tillåtna koncentration av skadliga ämnen 1.0 Vol. % eller 10'000 ml/m3
Var kan jag se skyddsnivån?
Skyddsnivån anges på förpackningen och på masken samt färgkodning på banden.

Hörselskydd

Hur mäter man bullernivån?

'-dB: Decibel = bullermätning
Exempel:
Konversation ca. 60 dB
Borrmaskin ca. 90 dB
Svetsning ca. 100 dB
Motorsåg ca. 110 dB
Tryckluftsborr ca. 130 dB
Pistolskott ca. 140 dB
Flygplan ca. 150 dB
- SNR = dämpningsvärde. Genomsnittlig dämpningsgrad i dB.
- RNR = rekommenderad bullergradering i dB.

Vad betyder symbolerna på produkten och förpackningen?

Symbolerna hjälper till med valet av rätt hörselskydd. Ett hörselskydd bör inte vara överdimensionerat, men inte heller för svagt. Valet som utvecklats av Peltor och EAR, använder en enkel och logisk klassificering av färger.

Mellan 88 - 93 dB (A) Mellan 88 - 93 dB (A), för hög bullernivå - hörselskydd är obligatorisk
Mellan 87 - 98 dB (A) Mellan 87 - 98 dB (A), för hög bullernivå - hörselskydd är obligatorisk. Hörselskydd för högfrekvent buller.
Mellan 94 - 105 dB (A) Mellan 94 - 105 dB (A), för hög bullernivå - hörselskydd är obligatoriskt . Hörselskydd för buller med hög och medelhög frekvens.
Mellan 95 - 110 dB (A) Mellan 95 - 110 dB (A), för hög bullernivå - hörselskydd är obligatoriskt . Hörselskydd för alla frekvenser.
Bullernivåer

För att skydda personal ännu bättre har värdena för bullernivån justerats 01/01/2007. För exponering av buller 85-87 dB (A) krävs åtgärder. Personal måste informeras om riskerna för hörselskador och effekter av hörselnedsättning.

Andvändning av hörselskydd rekommenderas när ljudnivån överträffar 85dB under ett arbetskift om 8 timmar. Arbetsgivaren måste informera personal om skaderisken, utbilda och erbjuda fria hörselskydd.

Hur använder och sköter man rullade hörselproppar?

Instruktioner
Rullade hörselproppar tillverkade av skum som utvidgas, ger den bästa kombinationen av komfort och skydd. Rulla sakta och tryck ihop hörselproppen mellan pekfinger och tumme. Dra örat försiktigt bakåt, uppått och sätt in proppen. När du satt in dem i örat, utvidgas hörselpropparna och ger en tättslutande säker passform.

Skötsel
Håll hörselpropparna rena från smuts. Smuts kan irritera hörselgången. Tvätta hörselpropparna med mild tvål och varmt vatten. Krama ur vattnet och lufttorka. hörselpropparna kan tvättas flera gånger.

Hur använder och sköter man formgjutna hörselproppar?

Instruktioner
Formgjutna hörselproppar tillverkas av mjuka material som har formats för att passa i örat. Dessa återanvändbara proppar är bekväma, hygieniska och ekonomiska.

Skötsel
Formgjutna hörselproppar har en livslängd på flera månader och mer - beroende på typ, arbetsmiljö och hygien. Byt när de krymper, hårdnar, skaver eller blir deformerade. Tvätta med mild tvål och varmt vatten. Förvara i en lämplig behållare efter torkning.

Hur använder och sköter man hörselproppar med bygel?

Instruktioner
Hörselproppar med bygel är enkla att använda, praktiska och mycket bekväma. Det går snabbt att sätta in och ta ur och kan hänga runt halsen när de inte används.

Skötsel
De flesta hörselproppar med bygel tvättas med mild tvål och varmt vatten. Böj eller omforma bygel så att pluggarna placeras korrekt för bästa ljudisolering.

Hur använder och sköter man passiva hörselkåpor?

Instruktioner
Hörselkåporna har hårda kåpor med mjuka ringar av plast som tätar runt öronen för att minska bullret.

Skötsel
Ringarna kan tvättas med varmt tvålvatten och efteråt sköljas grundligt. Använd inte alkohol eller lösningsmedel. Generellt behöver ringarna bytas minst två gånger per år. Bryt inte eller stretcha bygeln, eftersom det kommer att påverka den skyddande effekten.

Ögonskydd

Varför ska man skydda ögonen?

Ögat är en av våra viktigaste sinnesorgan. 90% av våra sinnesintryck uppfattas med ögat. Risker för ögat är bl.a. damm, slag, fasta partiklar, vätskor, stänk av syror, UV-ljus, infrarött ljus, laser och elektriska faror.

Vilken linsfärg ska man använda?

Förklaring om färgade linser och lämplig användning.

Vilka egenskaper ska skyddsglasögon ha?

Bra skyddsglasögon ska vara imbehandlade, reptåliga, ergonomiskt utformade, justerbara, bekväma att bära och CE-testade.

Huvudskydd

Varför ska man använda huvudskydd?

Hjälmen är inte bara ett skydd mot fallande föremål, utan också från UV-ljus, värme och vätskor.

Vilka egenskaper har en bra hjälm?

En bra hjälm erbjuder hög slagtålighet, är lätt att bära, sitter bekvämt och skyddar mot elektrisk ström och UV-strålning.

När ska man byta hjälm?

Hjälm som drabbats av synliga skador eller blivit exponerad för ultraviolett strålning så att UV-indikatorn blivit vit. Det rekommenderas även att byta hjälm senast 5 år från tillverkningsdatum.

Frågor

Hur ofta behöver personlig skyddsutrustning bytas?

Livslängden för personlig skyddsutrustning beror i allmänhet på koncentrationsnivån av farliga ämnen och exponeringstid i de olika miljöerna.

 • Partikelfilter: När andningsmotståndet blir märkbart tyngre är filtret förbrukat och måste bytas.
 • Gasfilter: När lukt kan märkas är det aktiva kolfiltret använt och måste bytas.*Isosyanat är luktfritt och kräver ett positivt andningsskydd (tryckluft).
 • Skyddshjälm: Efter slag, även om det inte är någon synlig skada, ska hjälmen bytas. Det rekommenderas att byta hjälm senast 5 år från tillverkningsdatum.
Hur sköter man den personliga skyddsutrustningen?
 • Förvara aldrig produkterna i direkt solljus, regn eller i kall miljö.
 • Följ bruksanvisningen
 • Förvara andningsskydden i ett stängt utrymme. Aktivt kolfilter måste förvaras lufttätt.
Vad är ett EN-förordning och ett CE-märkning?
 • EN-förordning: Europeisk teknisk norm som definierar grundläggande krav, hälssotest och säkerhet på produkter på arbetsplatsen.
 • CE-märkning: märkning som bekräftar att produkten testats enlilgt EN-föreskrifter.
Vad betyder symbolerna på hörselkåporna?

Förklarar och beskriver Optime Alert Systems

Ordlista

Aerosol

Aerosol är en gas som innehåller flytande eller fasta partiklar. Aerosol förekommer ofta i vår omgivning:

Damm i inomhusluft, cigarettrök, dimma från en sprayburk, sot eller olja, rök från avgasrör och smog.

Aerosolpartiklar

Aerosolpartiklar är små partiklar som finns överallt i luften. De är osynliga för blotta ögat och blir synliga först i stora mängder, från ca 1.000.000 partiklar/cm3. Partikeldiametern mäts mellan 0.5nm och flera 10μm. I övre delen av skalan hittar vi till exempel större pollen.

HGV-värde

Det Hygieniska gränsvärdet (HGV) är gränsen för det tidsvägda genomsnittliga koncentrationen av ett farligt ämne i luften på arbetsplatsen i förhållande till en viss referensperiod. Det visar om koncentrationen av ett farligt ämne är akut, eller innebär kronisk skadlig hälsoeffekt.

Hörselproppar med bygel

Hörselproppar med bygel är enkla att använda, praktiska och mycket bekväma. De går snabbt att sätta in och ta ur och kan hänga runt halsen när de inte används.

dB = Decibel

Bullermätning.
Exempel:
Konversation ca. 60 dB
Borrmaskin ca. 90 dB
Svetsning ca. 100 dB
Motorsåg ca. 110 dB
Tryckluftsborr ca. 130 dB
Pistolskott ca. 140 dB
Flygplan ca. 150 dB

Hörselproppar

Rullade hörselproppar tillverkade av skum som utvidgas ger den bästa kombinationen av komfort och skydd. När du satt in dem i öronen utvidgas hörselpropparna och ger en tättslutande säker passform.

Hörselkåpor och kommunikation

Peltor hörselkåpor ger en effektiv kommunikation med människor på nära håll och över längre avstånd. Det finns lösningar för kommunikation på korta avstånd (t.ex. intercom-system, nivåberoende funktioner) och för långa avstånd (t.ex. kortvåg radio, mobiltelefon och andra trådlösa kommunikationsenheter).

Passiva hörselkåpor

Passiva hörselkåpor har hårda kåpor med mjuka ringar av plast som tätar runt öronen för att minska bullret. De finns med hjässbygel, nackbygel, för hjälmmontage och hopfällbara modeller - för att passa de flesta användningsområden.

RNR = rekommenderad bullergradering i dB.

Rekommenderad bullergradering i dB. Exempel: RNR 87-98 dB betyder att ljudnivån ligger över marginellt värde och att hörselskydd är obligatoriskt.

SNR = dämpningsvärde

Genomsnittlig dämpningsgrad i dB. Exempel: SNR 25dB betyder dämpning av buller från en borrmaskin till nivån av en konversation.

Formgjutna hörselproppar

Formgjutna hörselproppar tillverkas av mjukt material som har formats för att passa i örat. Dessa återanvändbara proppar är bekväma, hygieniska och ekonomiska.

Skyddsglasögon Optisk klass

Optiska klasser 1, 2, 3 = ju mindre siffra, desto högre optisk kvalitet.
Exempel: Optisk klass 1 för särskilt höga krav på visuella prestanda för långvarig användning enligt EN 166.

Skyddsglasögon färgade linser

klar = skyddar mot slag och UV. Linsens EN-märkning 2C-1.2
Spegellins = skyddar mot slag, UV och skarpt sken. Linsens EN-märkning 5-1.7
Grå = skyddar mot slag, UV och reflektioner/bländning. Linsens EN-märkning 5.-2.5
Gul = skyddar mot slag, UV och blått ljus. Linsens EN-märkning 2C-1.2
Orange = skyddar mot slag, UV och blått ljus. Linsens EN-märkning 2-1.7
Grön = skyddar mot slag, UV, synligt ljus och IR. Linsens EN-märkning: 1,7 / 3 / 5 / 7