3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Vanliga frågor

Hur jämför jag två olika luftrenare?

Du kan jämföra två olika luftrenare genom att titta på deras CADR-specifikationer (Clean Air Delivery Rate). Ju högre CADR-värde, desto snabbare renas luften. En viktigt jämförelsepunkt är den effektiva rumstorleken. Kontrollera att luftrenaren som du köper är anpassad för rumsstorleken.

Mer information om CADR och tips för hur du mäter rumstorleken finns nedan.

Upp

Vad är Clean Air Delivery Rate (CADR)?

Clean Air Delivery Rate (CADR) är ett mått på luftrenarens kapacitet att leverera luft fri från partiklar. Värdet beräknas utifrån oberoende labbtester. Jämför två olika luftrenare genom att titta på deras CADR-värden. CADR mäts utifrån 3 typer av partiklar: rök, damm och pollen som filtreras olika snabbt beroende på att partiklarna är olika stora. Det kombinerade CADR-värdet är det summerade värdet för alla partikeltyper som ger en god indikation av luftrenarens effektivitet. Ju högre CADR-värde, desto snabbare renas luften. Värdet anges i antal kubikfot partikelfri luft per minut. Eftersom CADR testas av oberoende laboratorium är det det tillförlitligaste sättet att jämföra luftrenare.

Upp

Vilka är fördelarna med utbytbara filter?

När ett filter är "fullt" med partiklar filtrerar det mindre effektivt på grund av minskat luftflöde och sämre elektrostatisk laddning. Vissa permantenta filter kräver regelbunden rengöring. Rengöringsprocessen returnerar ofta partiklar tillbaka till luften och tar inte effektivt bort alla partiklar från filtret. Rengöring och tvättning av filtret kan också ta bort filtrets elektrostatiska laddning och försämra dess förmåga att fånga upp partiklar. Genom att ersätta filtret efter tre månaders kontinuerlig drift uppnås jämn och effektiv luftrening. När Filtrete filter är förbrukade kan de enkelt bytas ut.

Upp

Hur beräknar jag rummets storlek?

Beräkna rummets storlek genom att multiplicera rummets längd med bredden. Om rummet t.ex. är 3 m långt och 4 m brett är rummets yta 12m2.

Upp

Vad gör en joniserare?

En joniserare är en elektronisk apparat som laddar partiklarna i luften. När en joniserare används tillsammans med ett filter förbättras filtreringen av småpartiklar vilket ger friskare inomhusluft. Joniserare avger dock ofta små mänger ozon. Om du väljer en luftrenare med joniserare bör du kontrollera att den avger mindre ozon än de gränsvärden som anges i standarderna IEC/EN 60335-1 2004 och IEC/EN 60335-2-2005. Filtrete FAP04 luftrenare är utrustad med joniserare och är certifierad att avge mindre ozon än de gränsvärden som anges i ovannämnda standarder. Om du använder denna maskin med joniseraren påslagen upplevs inomhusluften oftast mer fräsch, fuktig och krispig. Om du är överkänslig mot ozon rekommenderar vi att du använder denna produkt med joniseraren frånslagen.

Upp

Vad är HEPA?

HEPA är en akronym för "High Efficiency Particulate Air". HEPA är inte ett eget varumärke och regleras inte av något specifikt organ. HEPA anger filtrets effektivitet. Till skillnad från vad de flesta tror är inte HEPA den effektivaste filtreringen, eftersom det finns filter med högre effektivitet (CADR) på marknaden.

Upp

Varför är Filtrete bättre än HEPA?

HEPA-filter är uppbyggda av tätt packade fibrer som fungerar som en tät barriär när luftrenaren drar luft genom filtret. Detta innebär att HEPA-luftrenare* inte kan cirkulera samma luftmängd som Filtrete-luftrenare som inte har lika täta filter. Eftersom Filtrete-luftrenare kan cirkulera mer luft, renar de även mer luft.

Upp

*HEPA-luftrenare med jämförbar rumskapacitet och CADR.

 

Nyhet!

FAP02 Ultra Clean Small FAP02 Ultra Clean luftrenare för små rum 

Den perfekta balansen mellan hög tillströmning av renad luft, låg ljudnivå och driftekonomi.

 

Vanliga frågor

 Allergiinformation

Läs mer om Filtrete luftrenare.

 

Här köper du

Hitta din återförsäljare