3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Sekretesspolicy för Internet

3M Svenska AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3M Global Integritetspolicy för Internet

3M respekterar din rätt till sekretess. Denna policy sammanfattar vilken personlig information som identifierar dig samt vilken annan information vi kan samla in och hur vi kan använda denna information. Här sammanfattas också andra viktiga ämnen rörande din sekretess och ditt dataskydd.

3M har som policy att följa alla tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar. Detta åtagande reflekterar det värde vi sätter på att förtjäna och behålla förtroendet hos våra kunder, företagspartners och andra som delar sin personliga information med oss.

Denna Policy gäller alla Internetsidor som sköts av eller på uppdrag av 3M och innefattar 3M affärsenheter i hela världen (var och en är en ”3M Internetsida”).

Return to Top

Internetsidans Integritetspolicy

Även om denna Policy gäller för alla 3M Internetsidor har alla 3M Internetsidor olika syften och olika funktioner. Om annan eller ytterligare information krävs för en specifik 3M Internetsida, tillhandahåller vi denna information på den aktuella sidan eller publicerar Internetsidans integritetspolicy på en separat sida tillhörande den specifika 3M internetsidan. Varje enskild redogörelse eller enskilt Policyuttalande på 3M Webbplats kompletterar och justerar denna Policy.

Return to Top

Ditt samtycke

Genom att använda en 3M Internetsida samtycker du till villkoren i denna Integritetssspolicy. Vid alla tillfällen du matar in information via denna sida samtycker du till insamlingen, användningen och offentliggörandet av denna information så som det beskrivits i denna Policy och alla tillämpliga Integritetspolicys för Land eller Webbplats.

Return to Top

Information som du frivilligt tillhandahåller

3M samlar in den information som du medvetet och frivilligt tillhandahåller för att kunna dra nytta av en funktion eller delta i en aktivitet på en 3M Internetsida. Till exempel kan 3M samla in din information så att du kan ta emot e-postmeddelanden när du slutför en undersökning eller när du ber om produktinformation, ställer en fråga eller ger oss återkoppling. I många fall kan denna information inkludera insamlandet av personlig information.

3M använder endast din information för de syften som du tillhandahåller den. Om du till exempel tillhandahåller oss din e-postadress för att framöver kunna ta del av våra nyhetsbrev, kommer vi att använda angiven e-postadress för att leverera efterfrågade nyhetsbrev.

Många av 3M:s Internetsidor tillåter dig att göra val gällande användningen av din personliga information. I de flesta fall ber vi dig, på samma sida som du lämnar din personliga information, att även fylla i övriga val.

Vi kan också använda information som vi samlat in från 3M Internetsidor för olika affärssyften, exempelvis för kundtjänst, för att förhindra bedrägeri, för att förbättra våra produkter och tjänster, eller för att ge dig och ditt företag information och erbjudanden som vi tror kan vara till nytta för dig. Vi kan också ta bort all personlig identifierbar information och använda resterande information för historiska, statistiska eller vetenskapliga syften.

Return to Top

Information som insamlas automatiskt

3M samlar in information som skickas automatiskt till oss av din webbläsare. Denna information inkluderar vanligtvis din internetleverantörs IP-adress, namnet på ditt operativsystem (exempelvis Macintosh® eller Windows®) och namnet och versionen på din webbläsare (exempelvis Internet Explorer® eller Safari®). Den information vi tar emot beror på inställningarna i din webbläsare. Kontrollera gärna din webbläsare om du vill få information om vilken information din webbläsare skickar eller om du vill ändra dina inställningar.

Vi använder denna information för att hjälpa oss att förbättra våra webbplatser och göra dem mer kompatibla med den teknik som används av våra internetbesökare.

Return to Top

Cookies

En ”cookie” är en fil med information som placeras på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies och liknande teknik kan förbättra din användarupplevelse genom att spara dina preferenser, anpassa din onlineupplevelse, behålla produkter i din varukorg och ibland förse dig med reklam som är anpassad efter dina intressen.

Alla våra 3M Internetsidor använder ”sessionscookies”. En sessionscookie identifierar inte dig som person och försvinner när du stänger din webbläsare. När du till exempel använder 3M:s produktkatalog placerar vi en sessionscookie för att notera vilka sidor du har tittat på. Vi kan använda denna information för att rekommendera andra produkter som kan vara av intresse.

Några 3M Internetsidor använder också ”permanenta cookies”. Dessa cookies försvinner inte när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras på din dator tills du raderar dem eller de löper ut. Genom att förse din dator med en unik identifierare kan vi skapa en databas med dina tidigare val och preferenser som kan tillhandahållas av oss automatiskt. Detta sparar dig både tid och kraft under framtida besök. Till exempel kan din leveransadress ha sparats och endast behöva bekräftas efter att du har gjort ett köp och bestämmer dig för att göra ett nytt köp.

Return to Top

Inställningar för cookies på din dator

När du besöker en 3M Sverige Internetsida kan du klicka på länken ”Preferenser för cookies” längst ner på varje sida för att få åtkomst till information om cookies och ändra dina inställningar.

 • När du väljer ”Preferenser för cookies” visas en ruta med en översyn över sidans användning av cookies. Du kan acceptera cookies eller lära dig mer om cookies.
  • Om du väljer ”Godkänn och fortsätt” accepterar du användningen av cookies på sidan och kan fortsätta med ditt besök.
  • Om du väljer ”Mer information” visas en ruta som ger dig mer detaljerade alternativ för dina preferenser för cookies. Granska helt enkelt beskrivningarna för cookies, dra i listan och välj vilka typer av cookies du vill tillåta under ditt besök.
   • Notera att du inte kan välja bort nödvändiga cookies eftersom de krävs för sidans funktion.
   • När du är klar med ditt val kan du klicka på ”Skicka in preferenser” och fortsätta med ditt besök.

Även om du inte måste acceptera cookies när du besöker en 3M Internetsida kan du förlora en del av sidans funktionalitet om du väljer bort vissa cookies.

Utöver detta kan du i din webbläsare justera inställningar för att acceptera eller välja bort cookies eller för att meddela dig när en cookie placeras på din dator.

Return to Top

Hur din information används och delas

3M säljer inte personlig information som samlats in från sina Internetsidor till försäljare av e-postlistor utan ditt uttryckliga samtycke.

Många av våra 3M Internetsidor låter dig göra val avseende offentliggörandet och/eller överföringen av din personliga information. I de flesta fall ber vi dig, på samma sida som du lämnar din personliga information, att även fylla i övriga val.

3M kommer inte att offentliggöra personlig information om besökare på vår Internetsida förutom i sådana fall som beskrivs nedan:

 • Utöver det som redogörs specifikt kan vi använda insamlad information från 3M Internetsidor för att förbättra Internetsidans innehåll, anpassa sidan enligt dina preferenser, sända information till dig (om du har begärt detta) för våra marknadsförings- och forskningssyften och för alla andra syften som specificeras på en Internetsida.
 • 3M kan dela din personliga information med andra affärsenheter inom 3M. När vi gör detta kommer de andra 3M affärsenheterna att använda din information på ett sätt som överensstämmer med de syften som informationen ursprungligen lagrades för (eller som du senare samtyckte till).

3M kan också dela din personliga information med tredje parter som vi hyr in för att utföra supporttjänster åt oss. Dessa tredje parter får endast använda den personliga information vi delar med dem för att utföra tjänster åt oss. De måste behandla din personliga information som strikt konfidentiell i enlighet med alla tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar.

 • I vissa fall kan 3M dela din personliga information med tredje parter, till exempel distributörer, som samarbetar med oss för att tillhandahålla produkter och tjänster till våra kunder. Om så är fallet begär vi av våra affärspartners att de använder informationen på ett sätt som är konsekvent med de syften för vilken den ursprungligen insamlades (eller som du sedan samtyckte till) och endast inom ramen för denna Policy, alla tillämpliga ställningstaganden som rör integritet på Internetsidor och alla tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar.
 • • Under särskilda, begränsande förhållanden kan vi dela eller överföra personlig information till icke relaterade tredje parter. Till exempel kan vi tillhandahålla personlig information till tredje part i) på din begäran, ii) för att följa ett lagstadgat krav eller domstolsbeslut, iii) för att utreda ett möjligt brott, exempelvis identitetsstöld, iv) i samband med försäljning, köp, sammanslagning, omorganisering, likvidation eller upplösning av 3M eller en affärsenhet inom 3M, eller v) under liknande förhållanden. Om en sådan händelse sker kommer vi att genomföra lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information.

Return to Top

Säkerheten för din personliga information

Din personliga information lagras i 3M:s databaser eller databaser underhållna av våra tjänsteleverantörer. De flesta databaser lagras på servrar i USA.

3M bibehåller skäliga skydd för att skydda säkerheten, konfidentialiteten och integriteten hos din personliga information. Till exempel använder vi säker teknik för att överföra personlig information över Internet.

Vi begränsar åtkomsten till personlig information till de som har ett affärsbehov.

Även om vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från otillåtet offentliggörande, missbruk eller ändringar ber vi dig att vara medveten om att ingen överföring över Internet är helt säker eller felfri. 3M är inte ansvarigt för säkerhetsöverträdelser utom vår resonliga kontroll.

Return to Top

Safe Harbor

3M har certifierat efterlevnad av kraven i de Safe Harbor-ramverk som gäller mellan USA och EU såväl som mellan USA och Schweiz, med avseende på vissa kategorier av personidentifierande uppgifter som överförs till USA från EU, EEA och Schweiz. Klicka här om du vill se mer information om 3M:s Safe Harbor-certifiering.

Return to Top

Länkar till tredje parts webbplatser

3M Internetsidor kan innehålla länkar till Internetsidor som inte sköts av 3M. Vi tillhandahåller dessa som en tjänst och antyder inte att vi godkänner verksamheten eller innehållet på dessa platser eller har ett samarbete med deras operatörer. Vi uppmanar dig att granska sekretesspolicyn för webbplatser som du besöker innan du använder sidan eller ger ut personlig information.

Return to Top

Åtkomst till personlig information

Du kan granska, korrigera och uppdatera personlig information som du tillhandahåller oss på en 3M Internetsida genom att använda återkopplingsfunktionerna som finns på en särskild 3M Internetsida eller genom att kontakta oss via e-post, eller genom att skriva till oss på 3M, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Center, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000.

Return to Top

Kvarhållande av personlig information

Den tidsperiod under vilken vi behåller din personliga information varierar och beror på syftet och användningen av den information som samlats in. Det finns lagstadgade krav som kräver att vi behåller vissa typer av data under viss tid. Annars behåller vi endast informationen så länge som krävs för de syften för vilka informationen samlades in.

Return to Top

Barn

De flesta 3M Internetsidor är inte avsedda för barn under 13 års ålder. 3M kommer inte medvetet att be om eller samla in personlig information från eller om barn på dess Internetsidor utöver vad som är tillåtet under tillämplig lag.

Return to Top

Frågor om denna Policy eller våra Integritetspolicys

Om du har några frågor om denna Policy eller en Integritetspolicy rörande Land eller Webbplats eller om vår användning av din personliga information kan du kontakta oss på e-post eller genom att skriva till oss på

3M Company, Business Conduct and Compliance
3M Center 220-11W-02
St. Paul, MN 55144-1000

Return to Top

Ändringar av denna Policy och våra Integritetspolicys

Ändringar av denna Integritetspolicy publiceras på denna sida. 3M förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera denna Policy eller varje Integritetspolicy när som helst och utan föregående meddelande. Alla ändringar tillämpas endast på den personliga information vi samlar in efter att ändringen publicerats.

Return to Top

Denna Policy ändrades senast den 26 Januari 2015.