Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map


Snabb hygienkontroll


Snabb hygienkontroll
Klicka för att förstora

Ett effektivt sätt av utföra hygientester inom ett HACCP system. Den höga känsligheten och god repeterbarhet gör 3M™ Clean-Trace™ ATP och Protein tester snabba och tillförlitliga lösningar för realtidskontroll av biologisk kontaminering på ytor och i vatten.

Effektiv hantering av hygienen i tillverkningsområden reducerar risk för kontamination av slutprodukterna vilket leder till förbättrad kvalitet, färre kasseringar och minskad risk för produktåterkallande. Den höga känsligheten och repeterbarheten hos 3M™ Clean-Trace™ ytATP Test, tillsammans med 3M™ Clean-Trace( att fatta välgrundade beslut som kan spara både tid och pengar i din verksamhet.


Regulatoriskt material