Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Information om bestämmelser och validering

Information om bestämmelser och validering

MSDS-VERSIONEN KAN LADDAS NED FRÅN FÖLJANDE ADRESS http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/MSDS/Search/?gsaAction=msdsSRA&type=p&search=Search&snum=10&msdsLocale=en_US&co=ptn&q=PETRIFILM+&num=10&start=10#

Externa källor för ackrediterings- eller valideringsdokument (AOAC, AFNOR:s webbplats)

Användbara webbplatser:
AFNOR : här finns AFNOR ISO16140-certifieringar och sammanfattande valideringsrapporter
Engelsk webbplats
http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/validated-methods.html

Fransk webbplats
http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/validated-methods.html

NORDVAL : här finns Nordval-certifikat
http://www.nmkl.org/NordVal/Certificates.htm

MICROVAL: information om redan beviljade certifikat
http://www.microval.org/validated-methods.html

AOAC: delar ut AOAC RI-certifikat:
http://www.aoac.org/testkits/testedmethods.html#Microbiological


AOAC OMA-metoder är upphovsrättsligt skyddade och kan bara erhållas på begäran, men publikationer är tillgängliga


ISO: för information om ISO CEN och nationella standarder
http://www.iso.org/iso/store.htm

EU-lagar och regler:
http://eur-lex.europa.eu/en/legis/index.htm

EFSA: European Food Safety Authority: Ger information om de viktigaste livsmedelshygienfrågorna i Europa
http://europa.eu/agencies/community_agencies/efsa/index_en.htm


Användning av validerade metoder möjliggör för ackrediterade laboratorier världen över att använda mikrobiologiska tester, säkerställer god laboratoriepraxis och en hög kvalitetsstandard

AOAC
www.eoma.aoac.org
www.aoac.org

Afnor
Länk till AFNOR:s webbplats och validerade metoder:
http://www.afnor-validation.com/afnor-validation-validated-methods/validated-methods.html

List of validated methods by supplier and overview by specimen:
http://www.afnor-validation.org/pdf/AFNOR-Validation-certified-Methods-List.pdf

Microval
www.microval.org

Nordvals webbplats och nedladdningssida för certifikat.
http://www.nmkl.org/NordVal/NordVal.htm
http://www.nmkl.org/NordVal/NordValMetoder.htm