3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

3M™ Aura™ Andningsskydd med partikelfilter för hälso- och sjukvård

  Andningsskydd: PPE (Personal Protective Equipment) direktivet Dubbelt godkända andningsskydd: PPE (Personal Protective Equipment) och MD (Medical Device) direktivet
3M™ Aura™ 1872V+ 3M™ Aura™ 1873V+ 3M™ Aura™ 1861+ 3M™ Aura™ 1862+ 3M™ Aura™ 1863+ 3M™ Aura™ 1883+
Utandningsventil Ventil Ventil Utan ventil Utan ventil Utan ventil Med övertäckt ventil
SS-EN 149:2001+A1:
2009

klassificering
FFP2 NR D FFP3 NR D FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 NR D FFP3 NR D
Filtereffektivitet 94% 99% 80% 94% 99% 99%
Nominal
skyddsfaktor* (NPF)
12 50 4 12 50 50
SS-EN 14683:2005
klassificering
N/A N/A Klass IIR Klass IIR Klass IIR Klass IIR

*NPF: den teoretiska skyddsnivån av ett andningsskydd baserat på data från laboratoriemätningar vid användning av inert, patogenfri aerosol

Vid korrekt och obruten användning kan andningsskydd minska exponeringen till koncentrationer som anses säkra för de flesta typer av icke-biologiska partiklar. Andningsskyddet eliminerar dock inte risken för exponering, infektion eller sjukdom. Inget andningsskydd kan totalt förhindra inhalation av partiklar, de kan därmed inte helt eliminera risk för exponering, infektion och sjukdom.

Prestandan av andningsskydd baseras på att bäraren åstadkommit en adekvat försegling mellan masken och ansiktet och därmed säkerställt att kontaminerad luft inte läcker in via glipor.

Prestandan hos dessa produkter bygger på att användaren vid tillpassningen uppnår en adekvat försegling mellan andningsskydd och ansikte, och på så vis säkerställer att kontaminerad luft inte läcker in.

För utbildning kring skydd mot luftburen smitta eller praktisk träning i korrekt applicering av andningsskydd, vänligen kontakta din 3M representant.

Varning! Val av mest lämpligt andningsskydd beror på varje enskild situation och bör göras av en kompetent person med insikt i den faktiska lokala arbetssituationen samt begränsningar av andningsskyddet. Detaljer kring prestanda och begränsningar anges på förpackningen och i användaranvisningen som följer med det aktuella andningsskyddet. Innan användning av dessa andningsskydd skall bäraren läsa och förstå innebörden av användaranvisningen för den aktuella produkten. Särskilda nationella lagar och rekommendationer skall tas i beaktande.