Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Användbara länkar


Namn på organisation Förkortn. Länk Land
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI http://www.sfai.se Sverige
Svenska Cardiologföreningen   http://www.svenskacardiologforeningen.org Sverige
Svensk Lungmedicinsk Förening SLMF http://www.slmf.se Sverige
Sveriges Läkarförbund   http://www.slf.se Sverige
Svensk Ortopedisk Förening   http://www.musconline.org Sverige
American Lung Association   http://www.lungusa.org Internationell
European Respiratory Society ( ERS ) ERS http://www.ersnet.org Internationell
European Society of Cardiology ESC http://www.escardio.org Internationell
Massachusetts Institute of Technology MIT libraries http://libraries.mit.edu Internationell
Medica Exhibition Duesseldorf Medica http://www.medica.de Internationell
National Library of Medicine   http://www.nlm.nih.gov/about/
index.html
Internationell
PubMed Medline http://www.ncbi.nih.gov/entrez/
query.fcgi
Internationell
WHO Statistical Information System (WHOSIS) WHOSIS http://www.who.ch/whosis/
whosis.htm
Internationell
Wikipedia, the free encyclopedia   http://wikipedia.org Internationell
World Health Organization 
Library & Information Networks for Knowledge
WHO/OMS http://www.who.int/library Internationell
Användbara länkar
Mer information...