Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Lagstiftning

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som i mer detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket reglerar i detalj vad som ska gälla. Detta görs genom att i författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Föreskrifterna kan till exempel gälla risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

WorldSkills Sweden