Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Lagstiftning

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som i mer detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket reglerar i detalj vad som ska gälla. Detta görs genom att i författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Föreskrifterna kan till exempel gälla risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Nordic Safety Expo 2014
WorldSkills Sweden

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller lösningar.
 

Kalender

14
Nordic Safety Expo
14-16 oktober 2014
Stockholmsmässan
21
Hörselseminarium
21 oktober 2014
Sollentuna
5
Hörselseminarium
5 november 2014
Umeå