3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map

Personlig skyddsutrustning

Endeca produktkatalog
Produkter
Användningsområden
Support
Produkter i fokus
Information

Utbildning inom personlig skyddsutrustning

Utbildning personlig skyddsutrustning

Det spelar ingen roll hur avancerade skyddsprodukter du köper om du inte har kunskapen om var, när och hur de ska användas och underhållas. Som marknadsledare för personlig skyddsutrustning i Norden ser vi det som vårt ansvar att utbilda dig i de risker du utsätts för under en arbetsdag för att du ska kunna hantera dem på rätt sätt.

Vårt mål är att bidra till en väsentlig ökning i korrekt användning av personlig skyddsutrustning genom att erbjuda marknadens bästa utbildning inom området. 3M Safety Academy vänder sig till en bred publik och är anpassningsbar för just dina behov.

Vi erbjuder utbildningar inom åtta ämnesmoduler där vi tar upp tänkbara risker, hur man kan förebygga skador, hur man väljer lämplig skyddsutrustning och hur personlig skyddsutrustning ska bäras och underhållas. Vi strävar efter att göra inspirerande och relevanta utbildningar inom personlig skyddsutrustning tillgängliga på ett sätt som öppnar upp för alla att kunna arbeta under tryggare förhållanden.

Kontakta oss för mer information, Marie Kransdal 08-92 21 29

Ämnesmoduler

Safety Academy Andningsskydd
Kan du bli skadad om du inte använder andningsskydd? Vad är det för skillnad på andningsskydden och hur väljs filter? Vad är skyddsfaktor?
Safety Academy Hörselskydd
Vad händer om du inte använder hörselskydd? Hur välja i djungeln av hörselskydd och vad skiljer dem åt? Hur välja utifrån dämpvärde?
Safety Academy Hörselskydd för kommunikation
Behöver du kommunicera med dina kollegor i en bullrig miljö? Vilka lösningar finns för detta?
Safety Academy Svetsskydd
Svetskommissionen rekommenderar att andningsskydd alltid används vid svetsning. Hur skyddar du dina ögon och dina andningsorgan på bästa sätt. Ergonomins betydelse för svetsarens hälsa.
Safety Academy Huvud- och ansiktsskydd
Behöver du hjälm eller visir. Lär dig mer om balanserade produkter och hur man kan kombinera dem. Vad skiljer visiren åt och hur ska man välja?
Safety Academy Skyddsglasögon
Vad behöver du skydda dina ögon mot? Vad skiljer alla glasögon åt och hur ska du välja rätt? Varför finns olika linsfärger?
Safety Academy Korttidsoverall
Hur ser standarderna ut för korttidsoveraller? Hur kan jag värdera min arbetsmiljö för att kunna välja rätt?
Safety Academy Allmän arbetsplatssäkerhet - föreskrifter, standarder, myndigheter, arbetsgivaransvar osv.
Vad säger lagstiftningen och vad är en standard? Vad är det för särskilt med CE-märkningen för personlig skyddsutrustning? Vad är myndigheternas roll?

Utbildningstyp

Safety Academy Deep Dive
Heldagsutbildning inom en ämnesmodul på plats hos oss i någon av våra anläggningar. För speciellt inbjudna med en kombination av både teoretisk och praktisk utbildning.
Safety Academy Seminarium
Hel- eller halvdagsseminarium med en eller flera coacher från 3M.
Safety Academy Webucation
30-90 minuters web- och telefonutbildning med en eller flera coacher från 3M.
Safety Academy eAcademy
En serie webbaserade utbildningar som kan göras när som helst då det passar dig. Finns idag på engelska.

Kursplan

Planerade utbildningar för 2016

  • Ögonskyddsutbildning – Webucation
  • Hörselskyddsutbildning – Webucation
  • Andningsskydd, lansering av ny produkt – Webucation
  • Hörselskydd för kommunikation - Deep Dive
  • Svetsskydd - Deep Dive
  • Andningsskyddsutbildning - Heldagseminarium
  • Hjälmar och hörselskydd – Webucation
  • Vad är WS Alert XP – Webucation

Andningsskyddsseminarium
Ett heldagsseminarium i andningsskyddets tecken. Det är svårt att välja andningsskydd. Men vi gör det lite lättare. Lär dig mer om regelverket, skaderisker och tillpassningstester. Vi guidar till dig hur du ska välja andningsskydd och hur de ska skötas om.

Hörselseminarium
Ett seminarium om nya standarden EN458, hörselskyddsprodukter och EARfit Dual-ear validation, ett system för att validera hörselskyddet för en specifik individ.

 

Intresseanmälan

*

*

*
email@domain.com

*
email@domain.com

*

*
Endast siffror utan mellanslag.

*

*

*

 

Sortimentsöversikt

WorldSkills Sweden