3M använder cookies på denna webbplats. Denna webbplats och av 3M utvalda tjänsteleverantörer placerar cookies som innehåller textfiler på din dator i syfte att identifiera din dator samt:

  • göra din upplevelse av 3M-webbplatser mer personlig
  • visa reklam som är skräddarsydd efter dina intressen
  • samla in anonyma statistiska uppgifter för att förbättra webbplatsens funktionalitet och prestanda.

Läs mer om fördelarna med att godkänna dessa cookies

Du kan när som helst ändra inställningarna för cookies genom att klicka på Inställningar för cookies.

Det kan hända att du inte kan välja att avstå från vissa funktioner på grund av webbläsarinställningarna för cookies. Om du vill avstå från vissa funktioner med hjälp av det här verktyget måste du tillåta cookies från tredje part i dina webbläsarinställningar.

Genom att klicka på Godkänn och fortsätt intygar du att du har förstått och samtycker till inställningarna för cookies som visas till vänster.

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map
ECE104 Vehicle Safety Markings

Föreskrift ECE 48 säkerhetsmarkeringar på fordon


Föreskrift ECE 48 fastställer riktlinjer för användandet av retroreflekterande markeringar på tunga fordon som verkar i Europa.

3M erbjuder ett komplett utbud av ECE104 typgodkända retroreflekterande markeringar för lastbilar med fasta sidor och lastbilskapell.

ECE104 används redan och är obligatoriskt i flera länder

Från juli 2011 krävs enligt regel att alla nyregistrerade tunga fordon med en vikt på över 7,5 ton och trailers med en vikt på över 3,5 ton som verkar i Sverige, är utrustade med återreflekterande fordonssäkerhetsmarkeringar.

Conspicuity markings for ECE104

Säkerhetsmarkeringar för fordon för ECE104

Säkerhetsmarkeringar för fordon krävs enligt ECE104 är 50 mm till 60 mm högreflekterande material som tillämpas på tunga fordon och trailers för att öka deras synlighet.

De passiva reflekterande markeringarna visar tydligt bakstammen och sidorna på fordonet, och gör det synbart på upp till 1 000 meters avstånd nattetid. Det här innebär att tunga fordon är synliga för förare på motorväg upp till 8-9 sekunder tidigare än om fordonet inte har dessa säkerhetsmarkeringar.

Säkerhetsmarkeringar för fordon ger förare visuella ledtrådar för att tolka lastbilars storlek och hastighet i relation till deras egen. Bilförare vet undermedvetet att lastbilar är långsammare och mindre styrbara och tar med detta i sina körbeslut och reaktioner.


Applikation av markering


Fordonets baksida

En komplett konturmarkering (ruta) måste appliceras om fordonet är bredare än 2 100 mm. Röd och gul markeringstejp kan användas på baksidan - Trafikverket föredrar dock att denna är röd.

Varselmarkeringen bör vara så nära fordonets kant som möjligt och bör utgöra minst 80 % av fordonets hela bredd.

Fordonets sida

Det finns två alternativ att välja mellan, en komplett konturmarkering eller en delvis konturmarkering, se bilden nedan. Delvisa konturmarkeringar är minimikrav. Gul och vit markeringstejp kan användas på sidorna - Trafikverket föredrar dock att denna är gul.

Varselmarkeringen ska utgöra minst 80 % av:

  • Utmärkning av fordon är exkluderat förarhytt.
  • trailers, längd på fordonet (exklusive dragstång)

Om det godkänns av den myndighet som är ansvarig för typgodkännande att det är omöjligt att uppnå 80 %, kan den kumulativa längden minskas till 60 %.


Komplett konturmarkering

Delvis konturmarkering

Full Contour Marking Partial Marking

Lägre konturmarkering

Övre konturmarkering

De lägre konturmarkeringarna måste vara så låg som möjligt inom området:

  • Minimum: inte mindre än 250 mm över marken
  • Maximalt: inte mer än 1 500 mm över marken*

De övre konturhörnmarkeringarna ska vara så hög som möjligt (men inom 400 mm av fordonets övre del) och minst 250 mm långa.

*En maximal monteringshöjd på 2 100 mm kan accepteras där tekniska förhållanden förhindrar överensstämmelse med maximalt värde på 1 500 mm

Fordon med fasta sidor

Conspicuity markings for ECE104

Komplett konturmarkering

Conspicuity markings for ECE104

Delvis konturmarkering

Conspicuity markings for ECE104
Conspicuity markings for ECE104

Fordon med lastbilskapell

Delvis konturmarkering

Conspicuity markings for ECE104
Conspicuity markings for ECE104
Conspicuity markings for ECE104

Delvis konturmarkering

Conspicuity markings for ECE104


Föreskrift ECE104 säkerhetsmarkeringar på fordon >
Forskning och fördelar med säkerhetsmarkeringar på fordon > ECE104-godkänt produktutbud > Instruktioner för rengöring och applicering >