3M använder kakor på denna webbplats Närmare information om kakor och användningen av dem finns i vår integritetspolicy. Du kan när som helst ändra inställningar för kakor genom att klicka på Preferenser för kakor nere på denna sida.

Genom att klicka på ”Godkänn och fortsätt” intygar du att du samtycker till användningen av kakor på din dator

Godkänn och fortsätt

Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map
ECE104 Vehicle Safety Markings

Vanliga frågor och svar


Vad är varselmarkeringar?
Varselmarkeringar gör att ett fordon kan ses tydligt, även när andra personer på vägen inte aktivt håller utkik efter det.

Vem är ansvarig för att föreskriften efterlevs (dvs. fordonsägare, tillverkare osv.)?
Dessa föreskrifter gäller när fordonet är "typgodkänt". Ibland utformar fordons- och trailertillverkare nya fordonstyper och/eller förändrar befintliga för att få nya funktioner och måste få dessa typgodkända.

Vid typgodkännande måste sökande garantera överensstämmelse och måste märka fordonet på ett korrekt sätt i enlighet med ECE104. Sedan måste ett företag som tillverkar fordon av denna “godkända typ” se till att varselmarkeringar appliceras i enlighet med föreskrifterna.

Var kan jag hitta mer information om produkter som överensstämmer med föreskrift ECE104?
Information om produkter som överensstämmer med föreskriften finns i avsnittet ECE104-godkänt produktutbud.

Är det enkelt att applicera konturmarkeringar och kan jag/företaget applicera dem själv?
Ja, konturmarkeringar är enkla att passa in och du/ditt företag kan applicera dem själv. Följ Rengörings- och appliceringsinstruktioner för bästa resultat.

Vilken är förväntad hållbarhet för 3M™ varselmarkeringar?
Garantin för 3MTM Diamond GradeTM Vehicle Marking Film series 983 när den appliceras på fasta, hårda ytor är 8 år. Garantin för 3MTM Diamond GradeTM Vehicle Marking Film series 987 när den appliceras på kapell är 3 år vilket är den garanti som kapellen har. Den här hållbarheten gäller inte olika slags fysisk skada (skrap, tryck osv.) som även påverkar fordonet.

Vilken färg bör markeringstejpen ha?

Position på fordonet Färg
Framsida Vit
Sidor Gul*/Vit (*Brittisk preferens)
Baktill Röd*/Gul (*Brittisk preferens)


Vad är "E-märkning"?

Den här föreskriften kräver att de varselmarkeringar som används är godkända. Godkännandeprocessen för certifiering av varselprodukter görs för att säkerställa att de uppfyller kraven för färg, reflektivitet och hållbarhet enligt föreskrift ECE104.

E-märkningen är ett bevis för att produkterna har testats och certifierats av en oberoende och auktoriserad instans och uppfyller alla krav i ECE104.

Utan E-märkningen uppfyller produkten inte föreskriften. Materialet måste vara typgodkänd retroreflekterande kategori C-film med ett reflekterande område som är maximalt 55 mm brett. Kategori C-material är de mest lysande material som är godkända för fordonsmarkeringar och får endast användas för kontur-/varselmarkeringar.

Vilket är minimikravet för efterlevnad vid användning av fordonen (dvs. hur vet jag när det inte längre är i enlighet med minimikravet, om delar av tejpen är skadad?)
När fordonet används kan skador uppstå pga. incidenter och olyckor. Varselmarkeringar bör förnyas till den utsträckning som ursprungligen monterats på fordonet.

Vad ska jag göra om mina fordon är utformade på ett ovanligt sätt?
Föreskriften tillåter viss flexibilitet i utförande av varselmarkeringar för att man enklare ska kunna använda dessa på fordon som är utformade på ett ovanligt sätt. Dessutom tillåts okomplicerade fordon med platta sidor en viss flexibilitet – måste markera 80 % av fordonets längd.

Om det godkänns av den myndighet som är ansvarig för typgodkännande att det är omöjligt att uppnå 80 %, kan den kumulativa längden minskas till 60 %. Kom ihåg att det är säkrare att synas (även lite) än att få dispens!

Hur upprätthålls efterlevnaden med föreskriften? Vilka böter utgår för icke efterlevnad?
Planen är att inkludera dessa markeringar i årliga granskningar av tunga fordon och trailers. Man har ännu inte tillkännagett någon tidsgräns för när detta ska ingå i processen. Dessa markeringar kommer förmodligen att hanteras på samma sätt som andra delar som inte överensstämmer (registreringsskyltar, märkplåtar) vid inspektion och vad gäller böter.


Föreskrift ECE104 säkerhetsmarkeringar på fordon >
Forskning och fördelar med säkerhetsmarkeringar på fordon > ECE104-godkänt produktutbud > Instruktioner för rengöring och applicering >