Gå till huvudmenyn Gå till sidnavigeringen Gå till huvudinnehåll All 3M.com Site Map
Company Information

Företagsansvar, hållbar utveckling & CSR

Hållbar utveckling / CSR, Corporate Social Responsibility, står nu högt på agendan både nationellt och internationellt. För 3M har de här frågorna varit viktiga mycket länge  -  ett gott anseende beror inte bara på ekonomisk framgång, utan även på det sätt som vi bedriver vår verksamhet. Redan 1975 var 3M ett av de första stora tillverkande företag som började arbeta aktivt med miljöfrågor. Det var då vi startade vårt miljöprogram 3P, Pollution Prevention Pays, och som en del av vårt innovativa arbetsklimat så engagerade vi våra anställda i detta miljöarbete.

3M är fast beslutet att bidra aktivt till en hållbar utveckling genom miljöansvar, socialt ansvar och ekonomisk utveckling. För oss innebär hållbar utveckling att möta behoven i dagens samhälle och samtidigt respektera kommande generationers möjlighet att möta sina behov. Vi anser att vi är på god väg, men vi fortsätter kontinuerligt att sträva efter förbättringar genom att ta oss an utmaningar och möjligheter. Allt vi gör är kopplat till våra företagsövergripande värderingar och i vårt dagliga arbete guidas vi av våra etiska affärsprinciper.

Våra strategiska riktlinjer för hållbarhet
3M:s strategier för hållbarhet omfattar strävan efter kundnöjdhet och ekonomisk framgång inom ramen för miljömässiga, sociala och ekonomiska värderingar.

  • Ekonomisk framgång: Bygga långsiktiga kundrelationer genom att utveckla differentierade, praktiska och smarta lösningar för deras utmaningar kring hållbarhet.
  • Miljöförvaltning: Erbjuda praktiska och effektiva lösningar och produkter för att möta våra egna och våra kunders miljöutmaningar.
  • Socialt ansvar: Föra en dialog med våra viktiga partners och vidta åtgärder för att kontinuerligt förbättra 3M:s verksamhet när det gäller hållbar utveckling.

För ytterligare information, läs vår broschyr om hållbar utveckling här.

Intressanta länkar


Följ oss